Kutatási témák

1. Vezetők Történetei - Reziliencia a Vezetésben Kutatás

Kutatásunk témája a vállalatvezetők boldogulása. Vezetői boldogulás alatt azt értjük, amikor a vezető képes úgy megküzdeni a kihívásaival, hogy közben fejlődik. Ehhez kapcsolódik szorosan a reziliencia, vagyis a rugalmas ellenálló képesség fogalma, amelynek lényege, hogy egy vezető vagy egy szervezet úgy tud változni, hogy a körülményekhez igazodva rugalmasan alkalmazkodik azokhoz és egyúttal a stabilitását is megőrizve egy magasabb szintű működésre áll át. 

Célunk a vezetők boldogulásának elősegítése tudományos megközelítéssel, a boldogulás és a reziliencia összefüggéseinek megértése által.  A kutatás részletes bemutatásáért KATTINTSON ITT!

Résztvevőként olyan felsővezetők, cégvezetők jelentkezését várjuk, akik szívesen osztanak meg egy olyan szervezeti, vagy vezetői szempontból jelentőséggel bíró, számukra aktuális problematikát, amellyel kapcsolatban elkerülhetetlenül szembe kell nézni valamilyen változással, változtatással. Kapcsolódási szándékának jelzéséért KATTINTSON ITT!

2. Vállalati HR Szakemberek Tanácsadói Kompetenciáinak Érvényesülése - HR-szakmai Kutatás

Szervezet és munkapszichológiai kutatásunk témája a vállalati HR szakemberek tanácsadói szerepének érvényesülése. Azt vizsgáljuk, hogy miként függnek össze egymással az egyéni reziliencia, az életszemlélet és a megküzdési stratégiák, továbbá azt is, hogy az intenzív, fókuszált problémakezelés hogyan hat egy pontosan definiált szakmai problematikára.

Projektünk célja, hogy előmozdítsuk a HR-kompetenciák vállalaton belüli hasznosítását, a HR-szakma presztízsének növekedését. Mindezek mellett az is célunk, hogy ráirányítsuk a felsővezetők figyelmét a témára. A kutatás részletes bemutatásáért KATTINTSON ITT!

Résztvevőként olyan HR szakemberek jelentkezését várjuk, akik szeretnék jobban kihasználni szakmai kompetenciáikat, a bennük rejlő tanácsadói potenciált és ezáltal hatékonyabbá tenni szervezeti beavatkozásaikat. Kapcsolódási szándékának jelzéséért KATTINTSON ITT!

3. Vezetői Potenciál Kibontakozása - Vezetői Kompetencia Kutatás

Vezetéstudományi kutatásunk témája a vezetői potenciál. Azokat a tényezőket vizsgáljuk, amelyek a legnagyobb befolyást gyakorolják arra, hogy a menedzserek kibontakoztathassák vezetői kompetenciáikat.

Célunk, hogy a vezetőket hozzásegítsük ahhoz, hogy a rendelkezésükre álló tapasztalataiknak, tudásuknak, ambícióiknak megfelelő mértékben lehessenek hatással az általuk vezetett munkatársakra és cégük eredményességére. Keressük, hogy melyek a tipikus szervezeti, illetve környezeti akadályok és ezek hogyan függnek össze a vezető személyiségjegyeivel. Vizsgálatunk során tapasztalati úton felmérjük és tudományosan megalapozott módszerekkel elemezzük a fókuszált problémakezelés hatékonyságát. A kutatás részletes bemutatásáért KATTINTSON ITT!

Résztvevőként olyan menedzserek jelentkezését várjuk, akik szeretnék továbbfejleszteni és jobban kihasználni a bennük rejlő vezetői potenciált, szeretnének többet kihozni önmagukból és szívesen tesznek is ennek érdekében. Kapcsolódási szándékának jelzéséért KATTINTSON ITT!

 

A kutatások vezetői:

Dr. Gönczi Gergely – Szervezetfejlesztő, vezetési tanácsadó

Juhász Dániel – Pszichológus

Scroll to Top