HR szakemberek tanácsadó kompetenciái kutatás

vállalati humánerőforrás menedzsment értelmezését erősen eltérő fogalmak széles skáláján tapasztalom tanácsadóként, az adott vállalati kultúra jellegzetességeivel szoros összefüggésben. A két végletet a szolgáltató, adminisztratív jellegű és a felső vezetésben résztvevő, döntéshozói felfogás jelenti. Hasonlóan széles tartományban szóródik a HR szakemberek képzettségének és szakmai hátterének változatossága is. Mindezek számos, ezekhez hasonló kérdés megfogalmazásra késztettek bennünket:

Hogyan függ össze a HR szakember felkészültsége és szemlélete az általa betöltött szervezeti funkcióval? Mennyire képes befolyásolni a felső vezetői szemlélet a HR szerepét? Hogyan tud hatást gyakorolni a HR szakember a vállalati kultúra alakulására? 

Vizsgálatunk középpontjába a HR vezetői működést befolyásoló három tényezőt - az egyéni rezilienciát, az életszemléletet és a megküzdési stratégiákat helyeztük. Az egyéni adatgyűjtéssel azt is keressük, hogy ezek miként függnek össze egymással, továbbá azt is, hogy az intenzív, fókuszált problémakezelés hogyan hat egy pontosan definiált szakmai problematikára.

Résztvevőként olyan HR szakemberek jelentkezését várjuk, akik szívesen megosztanák tapasztalataikat arról, hogy miként tudják az általuk elképzelt módon betölteni munkakörüket, vagy arról, hogy milyen akadályokba ütköznek az erre való törekvéseik közben.

 FolyamatKimenet
 Csatlakozás 

 

 

Scroll to Top