HR kompetencia kutatás célja

A vállalati humánerőforrás vezetők és szakemberek szervezetalakító hatásait vizsgáljuk a pozíció, az egyéni kompetenciák és az aktuális szervezeti környezet tükrében.

Projektünkben két kérdésre keressük a válaszokat:

• Milyen szervezeti és személyes tényezők befolyásolják, hogy a HR szakember az ambícióinak megfelelően tudja-e kihasználni a szakmai kompetenciáit?

• A vállalati körülmények között ki, és mit tehet annak érdekében, hogy a HR szakember teljes mértékben kibontakoztathassa szakmai képességeit, kiteljesítse személyes kvalitásait és ki tudja hozni pozíciójából az abban rejlő lehetőségeket?

Célunk a gyakorlatban megvalósult esetek tudományos feldolgozásával olyan tanulságokat leszűrni, amelyek alapján:  

• Modellezhető, megismételhető megoldásokat dolgozhatunk ki a HR-kompetenciák vállalaton belüli, tervszerű hasznosításához.

• Ráirányítjuk a témára a felsővezetők, cégtulajdonosok és az érdekelt szakemberek figyelmét is.

További célunk az is, hogy az ide kapcsolódó ismeretek bővítésével hozzájáruljunk a HR tanácsadói kompetenciák értéknöveléséhez, a magyar vállalati kultúrába való fokozottabb beágyazódásához és a megbízott szervezetfejlesztők, tanácsadók és a vállalati szakemberek jobb együttműködéshez.

 Összefoglalás
 FolyamatKimenet
 Csatlakozás 

 

 

Scroll to Top