HR kompetencia kutatás módszere

Az adatgyűjtést kérdőívekkel és az egy ciklust magában foglaló akciókutatás módszertanára épülő konzultációval végezzük.

A kérdőívekkel az egyéni megküzdési stratégiákat, az életszemléletet és a rezilienciát vizsgáljuk, mivel a feltételezésünk szerint ez az egymással szorosan összefüggő három működésmód jelentősen befolyásolja a humánerőforrás szakemberek eredményességet.

reziliencia - a külső hatásokkal szembeni személyes ellenálló képesség jelensége - hátterében számos tényezőt tártak fel az eddigi pszichológiai kutatások. Ezek közül azért emeltünk ki megküzdési stratégiákat és az életszemléletet, mert ezek fejleszthetőek és ezáltal növelhető a reziliencia, amely nagyban hozzájárulhat egy HR szakember hatékonyabb működéshez.

Az életszemlélet vonatkozásában az optimizmus jelentőségét, valamint a világgal és az élettel kapcsolatos általános beállítódást, a problémákhoz való pozitív-negatív hozzáállást vizsgáljuk. A megküzdési stratégiákra vonatkozó kérdőívünk a hét konfliktus megoldási faktor; a problémaelemzés, céltudatos elemzés, alkalmazkodás, érzelmi indíttatású cselekvés, érzelmi egyensúly, visszahúzódás és segítségkérés módozatainak feltérképezését szolgálja.

A konzultációban arra fókuszálunk, hogy milyen szervezeti, vezetői sajátosságok, illetve személyiségbeli okok játszanak szerepet abban, ahogy a HR szakember érvényesíteni tudja befolyását egy konkrét vállalati helyzetben.

 Összefoglalás
 FolyamatKimenet
 Csatlakozás 

 

 

Scroll to Top