Reziliencia a vezetésben kutatás kimenete

A következtetéseink forrásai a tényszerű és szubjektív tartalmak együttese. Felhasználjuk a három pszichológiai kérdőív eredményeit, valamint a féli-strukturált interjúkból tartalomelemzéssel nyert információkat, melyeket egymáshoz viszonyítunk és statisztikai feldolgozás segítségével levonjuk belőlük a következtetéseket. Mindezt az interjúk során tapasztalt személyes benyomásainkkal is kiegészítjük.

A kontextust a magatartástudomány és a pszichológia idevágó vonatkozásai alapján alakítjuk ki azzal a céllal, hogy megalapozott és konkrét javaslatokat fogalmazhassunk meg további kutatások lefolytatására és a reziliencia témájának a tanácsadói gyakorlatban már alkalmazott megközelítéseinek kiegészítésére és továbbfejlesztésére.

 Csatlakozás 

 

Scroll to Top