Reziliencia a vezetésben kutatás módszere

Az adatgyűjtést kérdőívekkel és félig-strukturált interjú technikával végezzük. Feltevésünk szerint a szervezeti reziliencia (rugalmas ellenálló képesség) mértéke és fejlődése nagyban függ a vezető személyes reziliencia szintjétől, hiszen ő az, aki - már csak a pozíciójából fakadóan is - napi szinten döntéseket hoz, felelősséget vállal, a szervezeti problémákkal és azok megoldásával foglalkozik. 

A kérdőívekkel a rezilienciát, az életszemléletet és az érzelmi intelligenciát, ezt a három egymással szorosan összefüggő személyes megnyilvánulási területet vizsgáljuk, amelyek jelentősen befolyásolhatják a vezetői működésmódot és eredményességet. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen kapcsolatban állnak ezek a megnyilvánulások egymással.

Az életszemlélet tekintetében az optimizmus konstruktumát, valamint a világgal és az élettel kapcsolatos általános beállítódását, a problémákhoz való pozitív-negatív hozzáállását vizsgáljuk. Az érzelmi intelligencia kérdőívünk az érzelmek észlelését és kifejezését, az érzelmek használatát a problémák megoldásában, valamint az érzelmek szabályozásának képességét vizsgálja.

A pszichológiai kutatások eddigi eredményei szerint a külső hatásokkal szembeni személyes ellenálló képesség - a reziliencia jelensége - mögött számos tényező áll. Ezek közül azért emeltünk ki az életszemléletet és az érzelmi intelligenciát, mert ezek fejleszthetőek és ezáltal növelhető a reziliencia, amely nagyban hozzájárulhat a vezetők boldogulásához.

A félig-sukturált interjúban a változást követelő problémakörök kezelésének módozataira összpontosítunk. Az egyéni vezetői megküzdéssel és boldogulással kapcsolatos személyes értékrendre, gyakorlatra és ezek kialakítására vonatkozó kérdéseket teszünk föl.

 Csatlakozás 

 

Scroll to Top