A vezetők kibontakozása kutatás kimenete

Az adatgyűjtéshez négyféle forrást használunk fel. A konzultációra vonatkozó kérdőívekből nyert információkat összevetjük az egyéni működésmódokat vizsgáló kérdőívek eredményeivel és a megfelelő statisztikai számítások alapján következtetéseket vonunk leMindezt  kiegészítjük a konzultációban tapasztalt szubjektív benyomásainkkal.

A feldolgozott információkat a munkapszichológiából és a vezetés elméletekből kiragadott idevágó kontextusba helyezzük azzal a céllal, hogy megalapozott és konkrét javaslatokat fogalmazhassunk meg további kutatások lefolytatására és a reziliens vezetői működés gyakorlati fejlesztésére.

 ÖsszefoglalásCél
 FolyamatKimenet
 Csatlakozás 

 

Scroll to Top