A vezetők kibontakozása kutatás módszere

Az adatgyűjtést az akciókutatás módszertanára épülő konzultációval és kérdőívekkel végezzük.

A konzultáció alkalmazásával a gyakorlatban hasznosítható eredményekre törekszünk. Ezért a résztvevőket arra kérjük, hogy fogalmazzanak meg egy olyan általuk fontosnak ítélt, aktuális vállalati problematikát, amely kapcsolatban áll a mindennapi vezető működésükkel. A megbeszélésünk fókuszába azokat a szervezeti, vezetői sajátosságokat, illetve személyiségbeli okokat helyezzük, amelyek szerepet játszhatnak abban, hogy a vezető miként tudja érvényesíteni a befolyását. A konzultáció előtt és az után is kérdőíven rögzítjük a vezető megítélését, viszonyát az adott témával kapcsolatosan.

A kérdőívekkel a vezetői eredményességet jelentősen befolyásoló és egymással szorosan összefüggő három működésmódot; a rezilienciát, az életszemléletet és az egyéni megküzdési stratégiákat vizsgáljuk. Az életszemlélet tekintetében az optimizmus konstruktumát, valamint a világgal és az élettel kapcsolatos általános beállítódását, a problémákhoz való pozitív-negatív hozzáállását vizsgáljuk. A megküzdési stratégiákra vonatkozó kérdőívünk, a hét konfliktus megoldási faktor; a problémaelemzés, céltudatos elemzés, alkalmazkodás, érzelmi indíttatású cselekvés, érzelmi egyensúly keresése, visszahúzódás és segítségkérés feltérképezését szolgálja. Arra keressük a választ, hogy mindezek milyen összefüggésben állnak az egyéni reziliencia mértékével.

Azért emeltünk ki az életszemléletet és a megküzdési stratégiákat a rezilienciát befolyásoló számos a lélektan által leírt megnyilvánulás közül, mert ezek fejleszthetőek és ez által eszközként használhatók a hatékonyabb vezetői működéshez.

 ÖsszefoglalásCél
 FolyamatKimenet
 Csatlakozás 

 

Scroll to Top